Community Sports

LPMC June Open

LPMC June Open 6/20/15

Division I

1st Gross – Bob Fields (72) $125 1st Net – Mark Smith (65) $125

2nd Gross – Scott Hurdle (74) $90 T-2nd Net – Gary Frick (68) $75

3rd Gross – Paul Berube (75) $60 T-2nd Net – Pete Papadopulos (68) $75

Division II

1st Gross – Stu Laing (79) $125 1st Net – Ken Gunning (68) $125

T-2nd Gross – Rod Bring (82) $90 T-2nd Net – Jay Kaemingk (70) $90

T-2nd Gross – Rick Jansen (83) $60 T-3rd Net – Darrel Butz (72) $15

T-3rd Net – Pete Makelke (72) $15

T-3rd Net – Peter Christopher (72) $15

T-3rd Net – Joel Wark (72) $15

Division III

1st Gross – Dave Powers (86) $125 1st Net – Tim Frick (68) $125

2nd Net – Ken Cox (69) $90

T-2nd Gross & 3rd Net - Jim Webb (88,71) $70

T-2nd Gross & 3rd Net - Steve Epperson (88,70) $70

T-2nd Gross & 3rd Net - Mike Dinsmore (88,70) $70

  Comments