Ride Galbraith Mountain, one of Washington's best mountain bike areas

Ride along with mountain bikers on Galbraith Mountain. Minutes from downtown Bellingham, Galbraith is rated as one of Washington State's best mountain biking areas.
Up Next
Ride along with mountain bikers on Galbraith Mountain. Minutes from downtown Bellingham, Galbraith is rated as one of Washington State's best mountain biking areas.