Washington trio Jojo McIntosh (14), Keishawn Bierria (7) and Ben Burr-Kirven (25) celebrate after a play during the 41-14 win over Washington State.
Washington trio Jojo McIntosh (14), Keishawn Bierria (7) and Ben Burr-Kirven (25) celebrate after a play during the 41-14 win over Washington State. Joshua Bessex joshua.bessex@gateline.com
Washington trio Jojo McIntosh (14), Keishawn Bierria (7) and Ben Burr-Kirven (25) celebrate after a play during the 41-14 win over Washington State. Joshua Bessex joshua.bessex@gateline.com

Are the Huskies headed to San Antonio, San Diego or somewhere else?

November 27, 2017 12:53 PM